Servicii integrate și șanse egale pentru o comunitate puternică în Comuna Sălacea

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

Scopul Proiectului

Scopul proiectului este creșterea capacității grupurilor vulnerabile din comunitățile interetnice ale Comunei Sălacea de a reduce excluziunea și injustiția socială prin dezvoltarea abilităților de integrare social.
Perioada de derulare a proiectului:
– de la 1 martie 2022 până la 29 februarie 2024
Durata totală a proiectului:
– 24 luni

Valoarea totală a proiectului:
– 151.189,85 EURO

Din care:
– 147.140,00 EURO finanțare nerambursabilă

Obiectivele Proiectului

Stimularea activismului comunitar și insuflarea încrederii în capacitatea de a găsi soluții la problemele cu care se confruntă 200 de persoane vulnerabile din Comuna Sălacea, din care 20% de etnie Romă, prin acțiuni comunitare și măsuri de promovare a diversității culturale, de combatere a discriminării și excluziunii sociale.

Creșterea incluziunii sociale și a calității vieții, asigurarea tratamentului egal și dreptul la o viață demnă pentru toate categoriile vulnerabile din cadrul comunităților interetnice ale Comunei Sălacea, prin consultarea a 75 de persoane din cadrul comunităților și realizarea unui plan de acțiune adaptat nevoilor.

Creșterea capacității a 80 de persoane vulnerabile de a participa activ la dezvoltarea comunității, de a combate excluziunea socială, prin furnizarea de servicii care vizează creșterea nivelului de educație, reducerea abandonului școlar și a participării școlare reduse, încadrarea pe piața muncii.

Creșterea gradului de conștientizare a minim 1000 de persoane cu privire la rolul organizațiilor societății civile în societate, prin realizarea și implementarea unui plan de comunicare a activității și rezultatelor Asociației Alfa Grup.

Rezultatele Proiectului

 • 6 parteneri identificați, care vor contribui la rezolvarea problemelor specifice ale comunității, prin asigurarea sustenabilității serviciilor dezvoltare prin proiect

 • 4 Lideri locali identificați în cadrul a 5 întâlniri organizate cu participarea a 75 persoane din comunitate și 25 reprezentanți ai unor potențiali parteneri

 • 1 Plan de acțiune dezvoltat în concordanță cu nevoile comunității care au fost identificate în cadrul celor 5 întâlniri

 • 10 acțiuni comunitare organizate, câte 5 pentru fiecare comunitate (romi și maghiari)

 • 4 lideri comunitari formați pentru a deveni persoane resursă pentru comunitate

 • 50 planuri de dezvoltare individuală realizate în cadrul unor sesiuni de consiliere individuale și de grup

 • 20 tineri cu vârsta între 14 si 35 de ani care vor urma cursuri de limba română pentru a facilita accesul la educație, servicii publice și locuri de muncă

 • 25 elevi din categorii dezavantajate mentorați cu privire la posibilitățile și beneficiile de a continua școala

 • 6 seminarii tematice derulate pentru femei și pentru dezvoltarea abilităților parentale în educația pozitiva a copiilor, încurajarea parinților de a menține și dezvolta relații de colaborare cu școala, la care vor participa 120 persoane

 • Minim 200 de participanți la acțiuni culturale cu tematică Romă în cadrul evenimentului anual dedicat Zilelor Satului din localitatea Sălacea

 • 20 persoane consiliate în vederea creșterii angajabilității, precum și activități de pregatire pentru angajare: scriere CV, prezentare la interviu, sprijin pentru elaborarea unor planuri de afaceri

Activitățile Proiectului

1Acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea nevoilor comunităților și crearea de parteneriate pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea.

Ce vom face?

Vom organiza 5 întâlniri de lucru cu membrii comunității și potențiali parteneri

Vom identifica problemele comunității

Vom identifica mecanisme de implicare și sprijin, soluții pentru rezolvarea nevoilor comunității

Vom identifica 4 persoane (2 la nivelul fiecarei comunități, romi și maghiari) care să devină lideri locali

Vom realiza un plan de nevoi și un plan de acțiune

Vom identifica surse de finanțare și acțiuni de atragere a surselor

2Acțiuni de implicare activă și voluntariat a membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea.

Vom desfășura o campanie de informare și conștientizare în rândul membrilor comunității prin care vom explica responsabilitatea pe care o are fiecare persoană cum se poate implica în activitățile din proiect

Vom organiza acțiuni comunitare regulate, acțiuni de ajutorare reciprocă, câte 5 pentru fiecare comunitate (romi și maghiari)

3Acțiuni de dezvoltare a capacității de implicare și voluntariat a membrilor comunității

Vom pregăti cei 4 lideri locali și îi vom ajuta să-și îmbunătățească abilitățile de mobilizare a comunității, de a iniția și susține diverse proiecte și activități

Vom consilia 50 de persoane cu vârste între 14-35 ani pentru a-și îmbunătăți încrederea în propria persoană

4Acțiuni locale cu scopuri educaționale, culturale și sprijin pentru angajare

Cursuri de învățare a limbii române pentru 20 de tineri cu vârsta între 14 și 35 de ani

Mentorat pentru 25 elevi pentru continuarea frecventării cursurilor școlare

4 seminarii de conștientizare a unor probleme (contracepție, violență domestică, igienă) pentru 80 de femei

2 seminarii pentru 40 de persoane cu scopul de a dezvolta abilități parentale în educația copiilor

Acțiuni culturale cu tematică romă în cadrul evenimentului anual dedicat Zilelor Satului

Vom identifica oportunități de angajare în regiune, vom pregăti 15 persoane pentru angajare și 5 persoane pentru înființarea de mici afaceri

Proiect derulat de

Proiectul este derulat de Asociația Alfa Grup în parteneriat cu Primăria Comunei Sălacea și beneficiază de o finanțare în valoare de 147.140,00 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activectizensfund.ro